Uzávěrka 28. 2.

Filharmonie Brno – konkurz (hoboj)

Publikováno 17. 1. 2019

Výběrové řízení proběhne 29. 3. 2019 od 10 hod. v sídle Filharmonie Brno, Besední dům, Komenského nám. 8, Brno.

První kontakt e-mailem, poštou na adresu: Filharmonie Brno, p. o., Komenského nám. 8, 602 00 Brno do 28. 2. 2019.

Podmínky konkurzu jsou zveřejněny na https://filharmonie-brno.cz/konkurzni-rizeni-na-obsazeni-mista-hrace-i-hoboje/