Uzávěrka 3. 5.

Filharmonie Bohuslava Martinů – konkurz (hráč do skupiny I. houslí)

Publikováno 26. 4. 2019

Filharmonie Bohuslava Martinů vypisuje konkurz na místo tutti hráče do skupiny I. houslí. Konkurz se uskuteční dne 14. května 2019 ve 14 hodin v Kongresovém centru ve Zlíně. (Velký sál).

Konkurzní repertoár:

1) přednesová skladba:
W. A. Mozart: jeden z koncertů G-dur, D-dur, A-dur  (1. věta s kadencí)
Koncert světového repertoáru z období romantismu (1. věta s kadencí)

2) orchestrální party:
B. Smetana: Prodaná nevěsta, předehra
L. van Beethoven: Symfonie č. 3 Eroica (3. věta)
L. van Beethoven: Symfonie č. 9 (3. věta)
L. Janáček: Taras Bulba
F. Mendelssohn – Bartholdy: Symfonie č. 4 (1. věta)
J. Brahms: Symfonie č. 3 (1. věta)
B. Smetana: Má vlast (Šárka)

Přihlášky se stručným profesním životopisem a kontakty (adresa, telefon, e-mail) zasílejte na  níže uvedený kontakt nebo využijte elektronické přihlášky na www.filharmonie-zlin.cz.

Účastníci konkurzu si sami zajistí klavírní doprovod. Orchestrální party pro uchazeče ke stažení na www.filharmonie-zlin.cz.

Uzávěrka přihlášek je 3. května 2019.

Tomáš Gregůrek, manager orchestru
Filharmonie Bohuslava Martinů o. p. s.
nám. T. G. Masaryka 5556
760 01 Zlín
E
www.filharmonie-zlin.cz