Festival Jeden svět v Bruselu – konkurz (koordinátor/ka)

Publikováno 13. 10. 2022

Člověk v tísni, o. p. s., vypisuje výběrové řízení na pozici koordinátora/ky pro festival Jeden svět.

Co bude náplní Vaší práce?

  • dramaturgie festivalu ve spolupráci s programovým oddělením Jednoho světa;
  • oslovování a komunikace se zahraničními režiséry a režisérkami;
  • oslovování a komunikace s partnery festivalu v Bruselu;
  • koordinace akce a jejích příprav na místě ve spolupráci s produkčním oddělením Jednoho světa;
  • komunikace s překladateli/překladatelkami, technickou produkcí a dalšími složkami festivalu;
  • koordinace plnění webu Jednoho světa v Bruselu

Podrobnosti