Uzávěrka 30. 6.

Festival Colour Meeting – konkurz (účetní)

Publikováno 3. 5. 2021

Jste účetní, který/á má zkušenost s účtováním v neziskové organizaci a zároveň vám není cizí kulturní sféra? V tom případě byste nám mohl/a být užitečný/á.

Hlavní náplní činnosti spolku Políčko je pořádání festivalu Colour Meeting. Jedná se o malý dvoudenní festival, pořádaný z části dobrovolníky, zaměřený na alternativní hudební žánry a divadla, který je pravidelně podporován formou grantů Ministerstvem kultury ČR, Státním fondem kultury a dalšími donátory. V letošním roce pořádáme již 18. ročník festivalu, významnou část programu každoročně tvoří zahraniční účinkující.

Účetní záležitosti festivalu a spolku představují velmi malý objem práce a jsou časově flexibilní, takže se jedná o doplňkovou činnost k vašemu hlavnímu zaměstnání, a to převážně v druhé polovině roku. Na druhé straně ale hledáme člověka, kterému nečiní problém vyúčtování grantů a dohlédne z účetního hlediska např. na správné znění smluv s účinkujícími, DPP s pracovníky festivalu a zúčtování srážkové daně zahraničních účinkujících.

Festival se koná v Poličce, na Vysočině, myslíme si ale, že místo vašeho bydliště již dnes nehraje zásadní roli a není problém vykonávat tuto činnost na dálku. Nicméně budeme rádi, když se aspoň 2x ročně uvidíme.

Nabízíme práci na inspirativním, kulturním projektu, kterou si můžete přizpůsobit vašemu dalšímu vytížení, formou DPP nebo podle vzájemné dohody. Dále vstup na festival pro vás a vaši rodinu a odměnu dohodou.

Pokud vás tato nabídka zaujala, napište nám na níže uvedený e-mail.