Uzávěrka 18. 6.

FaVU VUT – konkurz (Katedra teorií a dějin umění)

Publikováno 18. 5. 2023

Děkan Fakulty výtvarných umění VUT vyhlašuje výběrové řízení na obsazení místa akademického pracovníka/ce (se zařazením odborný asistent/odborná asistentka) s úvazkem 0,5: pedagog/pedagožka Katedry teorií a dějin umění, s předpokládaným nástupem od začátku akad. r. 2023/2024 (září 2023).

Náplň práce

  • výuka předmětů z oblasti teorie současného umění a teorie kurátorství v bakalářských a magisterských studijních programech akreditovaných na FaVU VUT;
  • participace na konzultování disertačních prací;
  • participace na činnosti Katedry teorií a dějin umění v oblasti zajišťování chodu státních zkoušek, supervize dokumentací závěrečných prací aj.;
  • participace na vědecko-výzkumné činnosti fakulty.

Podrobnosti