Uzávěrka 29. 3.

FAMU – konkurz (vedoucí Ateliéru restaurování a konzervování fotografie)

Publikováno 27. 2. 2023

Děkanka FAMU vyhlašuje výběrové řízení na obsazení místa akademické pracovnice/akademického pracovníka pro Katedru fotografie FAMU, bakalářský studijní program a navazující magisterský program Konzervování a restaurování fotografie.

Výběrové řízení se řídí Řádem výběrového řízení pro obsazování míst akademických pracovníků AMU, čl. 1, odst. 3) a § 77 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., v platném znění.

Náplň práce:

• Vedení Ateliéru restaurování a konzervování fotografie a výuka v dalších předmětech zaměřených na problematiku restaurování a konzervování fotografie, a to v bakalářském a magisterském studijním programu;
• spolupráce na organizaci a administraci studijního programu;
• účast na přijímacích řízeních, klauzurních a státních závěrečných zkouškách, účast ve zkušebních komisích bakalářského i magisterského stupně, vedení bakalářských a diplomových prací;
• rozvíjení studijního programu ve smyslu jeho koncepce, náplně, spolupráce s tuzemskými i zahraničními institucemi z oblasti restaurování a konzervace památek;
• výzkumná a publikační činnost v oblasti restaurování a konzervování fotografie;
• znalosti a dovednosti nutné pro zajištění provozu a rozvíjení restaurátorské a konzervátorské dílny.

Nabízíme:

• Zázemí Katedry fotografie, která patří mezi prestižní tuzemská pracoviště věnující se médiu fotografie;
• intelektuálně stimulující a tvůrčí prostředí FAMU;
• možnost karierního růstu;
• prostor pro badatelský rozvoj a další vzdělávání v oboru;
• možnost zapojit se do tuzemských i mezinárodních výzkumných projektů;
• možnost podílet se na průběžných úpravách koncepce vzdělávání v oblasti konzervování a restaurování fotografie;
• otevřenost k různým pedagogickým, výzkumných a tvůrčím přístupům.

Požadavkem pro účast ve výběrovém řízení je:

• VŠ vzdělání v oblasti restaurování a konzervování fotografie, technických obrazů či s technickými obrazy souvisejících kulturních památek;
• praxe v oblasti restaurování a konzervování fotografie;
• dosavadní pedagogická praxe je výhodou;
• organizační předpoklady, systematičnost, flexibilita a schopnost individuálního přístupu ke studentům;
• další dosažené vzdělání v podobě účasti na workshopech, krátkodobých intenzivních kurzech či restaurátorských a konzervátorských projektech je výhodou;
• schopnost samostatné výzkumné a publikační činnosti v oboru doložená dosud publikovanými autorskými výstupy a účastí na odborných konferencích;
• angličtina slovem i písmem na úrovni minimálně B2.

Předpokládané datum nástupu: 1. 9. 2023

Pracovní úvazek:

• 1,00
• Platové podmínky se řídí vnitřním předpisem AMU

Přihláška do výběrového řízení musí obsahovat tyto náležitosti:

• jméno, adresa bydliště, kontaktní telefon, e-mail
• strukturovaný životopis včetně publikační činnosti, aktivní účasti na konferencích, výzkumných či aplikovaných projektech
• kopie dokladu o nejvyšším ukončeném vzdělání
• případná kopie dokladů o dalším vzdělání v oboru (workshopy, intenzívní kurzy apod.)
• motivační dopis
• vlastní nástin koncepce výuky

Přihlášku do výběrového řízení zašlete nejpozději do 29. 3. 2023 na e-mailovou adresu kristyna.sperkova(at)famu.cz, předmět: Výběrové řízení KF – vedení ateliéru restaurování a konzervování. Výběrové řízení se uskuteční nejpozději do 6 týdnů od uzavření lhůty pro zasílání přihlášek.

Veškeré další informace o škole jsou dostupné na www.amu.czwww.famu.cz.