Uzávěrka 17. 7.

FAMU – konkurz (pedagog/pedagožka teoretických předmětů herního designu)

Publikováno 16. 6. 2022

Děkanka Filmové a televizní fakulty Akademie múzických umění v Praze (FAMU) vyhlašuje výběrové řízení na obsazení místa akademické/ho pracovníka/pracovnice pro Katedru herního designu FAMU – pedagog/pedagožka profilových teoretických předmětů studijního programu Herní design.

Výběrové řízení se řídí Řádem výběrového řízení pro obsazování míst akademických pracovníků AMU za dne 19. ledna 2017, čl. 1, odst. 3) a § 77 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., v platném znění.

Náplň práce:

výuka předmětů „Herní teorie I.“, „Herní teorie II.“ a „Digital game histories“ a případně výuka dalších předmětů zaměřených na oblast historie a teorie videoher
• vedení a oponování teoretických diplomových prací
• účast při přijímacím řízení, při klauzurních zkouškách, účast ve zkušební komisi státních závěrečných zkoušek a na studijních soustředěních KHD

Požadavkem pro účast ve výběrovém řízení je:

• vysokoškolské vzdělání uměleckého, uměnovědného nebo společenskovědního zaměření
• pedagogická praxe
• publikační činnost v oblasti game studies
• kulturní rozhled a znalost české i světové videoherní tvorby
• organizační předpoklady, systematičnost, flexibilita a pracovní nasazení
• velmi dobrá znalost anglického jazyka (předmět „Digital game histories“ je vyučován v anglickém jazyce)

Datum nástupu: 1. 10. 2022 nebo dle dohody

Pracovní úvazek:

• 0,4 nebo dle dohody
• platové podmínky se řídí vnitřním předpisem AMU

Přihláška do výběrového řízení musí obsahovat tyto náležitosti:

• jméno, adresa bydliště, kontaktní telefon, e-mail
• strukturovaný životopis
• motivační dopis
• vlastní nástin koncepce výuky předmětů „Herní teorie I.“ a „Herní teorie II.“ v rozsahu 2–4 normostran
• vlastní nástin koncepce výuky předmětu „Digital game histories“ v rozsahu 1–2 normostran (v angličtině)
• reprezentativní soupis publikovaných textů
• kopie dokladů o nejvyšším ukončeném vzdělání

Přihlášku do výběrového řízení zašlete nejpozději do 17. 7. 2022 elektronicky na e-mailovou adresu: kristyna.sperkova(at)famu.cz, předmět: Výběrové řízení pedagog/pedagožka KHD – teoretik/teoretička. Výběrové řízení se uskuteční nejpozději do 6 týdnů od uzavření přihlášky.

Veškeré další informace o škole jsou dostupné na www.amu.czwww.famu.cz.