Uzávěrka 1. 2.

FAMU – konkurz (pedagog/pedagožka FAMU International)

Publikováno 2. 1. 2023

Děkanka Filmové a televizní fakulty Akademie múzických umění v Praze (FAMU) vyhlašuje výběrové řízení na obsazení místa akademické/ho pracovníka/pracovnice pro Katedru FAMU International – pedagog/pedagožka pro Academy Preparation Program a Directing Cinema and Digital Media.

Náplň práce:

 • výuka teoretických a praktických aspektů střihové tvorby v anglickém jazyce;
 • výuka práce s editing sofwarem Avid Media Composer;
 • výuka postprodukčních pracovních postupů;
 • střihová supervize pro studenty střihu;
 • střihové konzultace;
 • zpracování posudků závěrečných prací;
 • aktivní účast na pitchinzích, klauzurách a státních zkouškách;

Požadavkem pro účast ve výběrovém řízení je:

 • magisterský titul v oblasti střihové tvorby a magisterský titul v oblasti IT;
 • pedagogická praxe;
 • vynikající znalost anglického jazyka slovem a písmem;
 • kulturní rozhled a znalost současné světové kinematografie;

Nástup: březen 2023

Pracovní úvazek: 0,2 (platové podmínky se řídí vnitřním předpisem AMU)

Přihláška k výběrovému řízení musí obsahovat tyto náležitosti:

 • motivační dopis;
 • vlastní nástin koncepce výuky v rozsahu 1 až 2 normostran;
 • jméno, adresa bydliště, kontaktní telefon, e-mail;
 • strukturovaný životopis;
 • kopie dokladů o nejvyšším ukončeném vzdělání.

Přihlášku do výběrového řízení zašlete nejpozději do 1. 2. 2023 elektronicky na e‑mailovou adresu kristyna.sperkova(at)famu.cz, předmět: Výběrové řízení pedagog FAMU International. Výběrové řízení se uskuteční nejpozději do 6 týdnů od uzavření přihlášek.

Výběrové řízení se řídí Řádem výběrového řízení pro obsazování míst akademických pracovníků AMU ze dne 19. ledna 2017, čl. 1, odst. 3) a § 77 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., v platném znění.