Uzávěrka 31. 5.

Fakulty umění Ostravské univerzity – konkurz (teoretik/čka se zaměřením na současné výtvarné umění)

Publikováno 29. 4. 2019

Děkan Fakulty umění Ostravské univerzity vypisuje výběrové řízení na místo docenta nebo odborného asistenta s vědeckou hodností se zaměřením na současné české a světové výtvarné umění.

Kvalifikační předpoklady:

– vysokoškolské vzdělání v oboru vědecká hodnost doc., Ph.D. (případně připravovaný vstup do Ph.D.)

– vědecko-výzkumná a publikační činnost

– aktivní znalost anglického jazyka (příp. dalšího světového jazyka)

– účast v odborných komisích, uměleckých radách apod.

– zkušenosti s grantovou činností

– zkušenost s výukou na VŠ či ve vědecko-výzkumné instituci vítána

Požadované dokumenty:

– souhlas se zpracováním osobních údajů

– profesní životopis s přehledem praxe (včetně studia a pobytů v zahraničí, grantových projektů…)

– kopie dokladů o dosaženém vzdělání (nemusí být notářsky ověřeny)

– seznam dosavadní publikační a pedagogické činnosti plán publikační činnosti na FU OU (výhled dva roky)

Předpokládaný nástup na Katedru teorie a dějin umění FU OU: září 2019 (předpokládaná výše úvazku 1,0)

Termín pro odevzdání přihlášek: do 31. května 2019

Forma přihlášek a proces výběrového řízení:

Elektronicky či písemně s uvedením e-mailové adresy. První kolo výběrového řízení proběhne posouzením zaslaných materiálů. Do druhého kola, které proběhne formou osobního pohovoru před výběrovou komisí (předpokládaný termín 18. nebo 19. června 2019), budou pozváni vybraní uchazeči.V případě zájmu o bližší informace o činnosti Katedry teorie a dějin umění lze psát vedoucímu katedry Mgr. et Dr. Phil. Viktoru Velkovi, Ph.D. ().

FU si vyhrazuje právo na neobsazení pracovní pozice nebo zrušení výběrového řízení.

Více na https://fakultaumeni.cz/detail/vyberove-rizeni-na-pozici-pedagoga-se-zamerenim-na-soucasne-ceske-a-svetove-vytvarne-umeni

Kontakt:
Fakulta umění OU, Personální úsek
Hana Koudelná
Podlahova 3
709 00 Ostrava – Mariánské Hory
E
T 553 462 902