Uzávěrka 15. 2.

Fakulta umění Ostravské univerzity – konkurz (grafický design)

Publikováno 13. 12. 2018

Děkan Fakulty umění Ostravské univerzity vypisuje výběrové řízení na systemizované místo docent nebo odborný asistent s vědeckou hodností v oboru grafický design.

Požadavky:

  • hodnost docenta, příp. Ph.D. v oboru grafický design
  • předpoklady pro pedagogickou činnost
  • samostatný, odpovědný a kreativní přístup k práci
  • morální a občanská bezúhonnost

Předpokládaný nástup do pracovního poměru:

  • březen 2019

Požadované dokumenty:

  • motivační dopis
  • souhlas se zpracováním osobních údajů
  • vize koncepce výuky
  • profesní životopis s přehledem tvůrčí činnosti, portfolio
  • kopie dokladů o dosaženém vzdělání a získané vědecké hodnosti

Dosavadní činnost ateliéru naleznete na https://www.instagram.com/text_forma_funkce/

https://www.facebook.com/textformafunkce/

První kolo výběrového řízení proběhne posouzením zaslaných materiálů. Do druhého kola, které proběhne formou osobního pohovoru před výběrovou komisí, budou pozváni pouze vybraní uchazeči.  Během pohovoru uchazeč představí svou práci a koncepci výuky.

Fakulta umění OU si vyhrazuje právo na neobsazení pracovní pozice nebo zrušení výběrového řízení.

Žádáme zájemce o výše uvedenou pozici, aby do 15. 2. 2019 zaslali požadované dokumenty písemně či elektronicky na níže uvedenou adresu.

Kontakt: Fakulta umění OU, Personální úsek, Podlahova 3, 709 00 Ostrava – Mariánské Hory, E