Uzávěrka 31. 5.

Fakulta umění Ostravské univerzity – konkurz (grafický design)

Publikováno 10. 5. 2019

Děkan Fakulty umění Ostravské univerzity vypisuje výběrové řízení na systemizované místo odborného asistenta/ky oboru grafický design.

Požadavky:

magisterské vzdělání v oblasti umění

– předpoklady pro pedagogickou činnost v oboru grafický design

samostatný, odpovědný a kreativní přístup k práci

morální a občanská bezúhonnost

Předpokládaný nástup do pracovního poměru:

září 2019 (úvazek 1,0)

Požadované dokumenty:

– motivační dopis

– souhlas se zpracováním osobních údajů https://www.osu.cz/pracovni-prilezitosti/

– vize koncepce výuky

– profesní životopis s přehledem tvůrčí činnosti, portfolio

– kopie dokladů o dosaženém vzdělání

Dosavadní činnost ateliéru naleznete na:

https://www.instagram.com/text_forma_funkce/

https://www.facebook.com/textformafunkce/

První kolo výběrového řízení proběhne posouzením zaslaných materiálů. Do druhého kola, které proběhne formou osobního pohovoru před výběrovou komisí, budou pozváni pouze vybraní uchazeči . Během pohovoru uchazeč představí svou práci a koncepci výuky. (Předpokládaný termín VŘ 19. 6. 2019.) 

Fakulta umění OU si vyhrazuje právo na neobsazení pracovní pozice nebo zrušení výběrového řízení.

Žádáme zájemce o výše uvedenou pozici, aby do 31. 5. 2019 zaslali požadované dokumenty písemně či elektronicky na níže uvedenou adresu.

Kontakt: Fakulta umění OU, Personální úsek, Podlahova 3, 709 00 Ostrava – Mariánské Hory, E