Uzávěrka 29. 10.

Fakulta umění a designu UJEP – konkurz (projektový/á manažer/ka)

Publikováno 12. 10. 2021

Děkan Fakulty umění a designu Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem vypisuje výběrové řízení na místo projektového manažera/ky.

FUD UJEP hledá samostatného projektového manažera/ku s předešlou zkušeností v přípravě grantových žádostí z oblasti školství, umělecké produkce a kultury.

Manažerské schopnosti, metodické znalosti, schopnost rozvahy a koordinace klíčových aktivit jsou základním předpokladem, stejně jako schopnost konstruktivní komunikace s řešitelskými týmy, obecná předvídavost, schopnost predikovat a včasně odhalit rizika projektů, průběžně analyzovat a vyhodnocovat dílčí fáze řešení i dokumentovat a prezentovat výstupy projektů, a to v ČJ i v AJ (další jazyky vítány).

Náplň práce:

 • Agenda spojená s plánováním, podáváním, administrací a realizací grantových žádostí a projektů
 • Spolupráce na organizaci a produkci projektových aktivit
 • Průběžná správa grantových rozpočtů ve spolupráci s tajemníkem fakulty a rektorátem
 • Zpracovávání zpráv o projektech a jejich prezentace

Požadavky:

 • VŠ vzdělání v oblasti společenských, ekonomických nebo politických věd (nejméně Bc)
 • Orientace v IT – schopnost operativně obsluhovat elektronické univerzitní účetní systémy 
 • Zkušenost v oboru – doložení předešlé praxe, prestižní pracovní doporučení vítáno
 • Orientace v základních grantových systémech v okruzích státní, krajské a místní samosprávy (Grantový systém Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Ministerstva kultury ČR, kraje, města)
 • Znalost grantových titulů EU (např. Creative Europe, Horizon, EEA Grants, Visegrad), Evropských strukturálních fondů (zejména Operační program Spravedlivá transformace 2021–2027)
 • Znalost účetnictví
 • Anglický jazyk (úroveň C2), další jazyková výbava vítána!
 • Časová flexibilita a programová adaptabilita
 • Skvělé komunikační a prezentační dovednosti
 • Schopnost vést tým i pracovat v kolektivu

Podmínky:

 • Nástupní plat: 40 000 Kč
 • Úvazek: 1,0
 • Termín nástupu: 1. prosince 2021
 • Pracoviště: děkanát Fakulty umění a designu UJEP v Ústí nad Labem
 • Zaměstnanecké bonusy: možnost home office dle dohody

Přihlášky se strukturovaným životopisem, kopiemi dokladů o dosaženém vzdělání a souhlasem se zpracováním osobních údajů v evidenci uchazečů o zaměstnání vedené za účelem účasti v nadcházejících výběrových řízeních podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR https://www.ujep.cz/wp-content/uploads/2019/09/SouhlasGDPR.docx a zasílejte na Personální oddělení UJEP, Pasteurova 3544/1, 400 96 Ústí nad Labem nebo e-mailem na  nejpozději do 29. 10. 2021.

Účastníkům výběrového řízení nevzniká nárok na úhradu nákladů výběrového řízení.
Děkan si vyhrazuje právo zrušit výběrové řízení.