Uzávěrka 23. 1.

Fakulta umění a designu UJEP – konkurz (Katedra užitého umění)

Publikováno 10. 1. 2023

Děkan Fakulty umění a designu Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem vypisuje výběrové řízení na obsazení místa odborná asistentka/odborný asistent na Katedře užitého umění ve studijním programu Design.

Požadavky:

  • vysokoškolské vzdělání v oboru (minimálně magisterský stupeň)
  • vlastní tvůrčí činnost v oboru skla
  • přehled o dění v oboru na tuzemské i mezinárodní scéně a aktivní účast na tomto dění
  • orientace v technologii oboru
  • dobrá znalost anglického jazyka
  • dobré organizační a komunikační schopnosti

Předpokládaný nástup: 1. 3. 2023

Podrobnosti