Uzávěrka 30. 4.

Fakulta umění a designu UJEP – dva konkurzy (Design interiéru)

Publikováno 31. 3. 2022

Děkan Fakulty umění a designu Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem vypisuje výběrové řízení na místo vedoucího ateliéru Design interiéru a na místo odborného asistenta ateliéru Design interiéru na Katedře designu.

Nástup pro obě pozice od 1. 9. 2022, úvazek 1,0.
Výběrové řízení na pozici vedoucího ateliéru a odborného asistenta proběhne 20. 5. 2022 na Fakultě umění a designu UJEP.
V rámci výběrového řízení uchazeči představí formou prezentace svou dosavadní práci v oboru a návrh koncepce zaměření a rozvoje ateliéru.