Uzávěrka 5. 4.

Fakulta pedagogická ZČU – konkurz (odborný asistent/ka Katedry výtvarné výchovy a kultury)

Publikováno 15. 3. 2022

Děkan Fakulty pedagogické ZČU v Plzni vyhlašuje výběrové řízení na místo odborného asistenta/odborné asistentky na Katedře výtvarné výchovy a kultury.

Jedná se o místo se zaměřením na:

  • teorii a dějiny výtvarného umění a kultury;
  • historii umění v pedagogické reflexi;
  • umění v kontextech vzdělávání;
  • vizuální studia a základy vizuální gramotnosti.

Kvalifikační požadavky:

  • absolvent/ka magisterského studia odpovídajícího typu;
  • absolvent/ka doktorského studia;
  • znalost světových jazyků;
  • schopnost samostatné výzkumné činnosti a dokladovaná publikační činnost.

Pracovní úvazek: 0,25, mzda dle tarifu ZČU

Předpokládaný nástup: od 1. 9. 2022, přijetí na dobu určitou (3 roky)

Písemné přihlášky spolu s doklady o vzdělání, kvalifikaci a odborným životopisem zašlete nejpozději do 5. dubna 2022 na adresu: Západočeská univerzita v Plzni, Odbor lidských zdrojů, Personální oddělení, Univerzitní 8, 301 00 Plzeň.