Uzávěrka 22. 11.

Fakulta multimediálních komunikací UTB – konkurz (produkce)

Publikováno 25. 10. 2018

Ateliér Audiovizuální tvorba Fakulty multimediálních komunikací Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně hledá nového kolegu na pozici
akademického pracovníka se specializací v oblasti produkce.

Kvalifikační požadavky:
• vysokoškolské vzdělání v oboru film/audiovize/média – vědecká hodnost Ph.D. nebo 10 let praxe v oboru produkce
• pedagogická praxe v oboru min. 3 roky
• praxe v oboru produkce (producent, produkční, vedoucí produkce, vedoucí výroby)
• schopnost výuky v anglickém jazyce
• organizační schopnosti
• odpovídající tvůrčí činnost v dané oblasti
• schopnost samostatné tvůrčí práce (realizace projektů) a produkčního vedení studentů
• zájem zapojit se do aktivit ateliéru a fakulty
• komunikační dovednosti a koncepční myšlení
• morální a občanská bezúhonnost

Předpokládané datum vzniku pracovního poměru: prosinec 2018, plný pracovní úvazek

Přihlášky do výběrového řízení zasílejte do 22. 11. 2018 na adresu Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Personální odbor, nám. T. G. Masaryka 5555, 760 01 Zlín nebo elektronicky na E .

K přihlášce je třeba doložit profesní životopis s údaji o dosavadní praxi a tvůrčí činnosti, kopii dokladů o vzdělání, doklad o dosažené vědecké hodnosti a čestné prohlášení o bezúhonnosti
(vizte www.utb.cz).