Uzávěrka 12. 6.

FA ČVUT – tři konkurzy

Publikováno 18. 5. 2023

FA ČVUT hledá vedoucí Ústavu památkové péče, Ústavu krajinářské architektury a Výzkumného centra průmyslového dědictví

Nový vedoucí Ústavu památkové péče naváže na práci profesora Václava Girsy, pod jehož vedením se stal ústav excelentním centrem teoretické i praktické výuky ochrany a obnovy památek se zvláštním zřetelem ke stavebnímu dědictví. Významná je spolupráce s dalšími pedagogickými a vědeckými pracovišti či odbornými institucemi, například Národním památkovým ústavem nebo Českým národním komitétem Mezinárodní rady památek a sídel. Studenti a studentky ateliéru Girsa se ve spolupráci s Národním technickým muzeem podíleli například na projektu Poslední dům Adolfa Loose. Připravili realizační projekt vily pro Evu Mülllerovou, jejíž architektonickou studii vypracoval Loos v roce 1932. Aktuálně tým Ústavu památkové péče spolupracuje například na rekonstrukci chaty Bohumila Hrabala.

Výuku nejmladšího programu na FA zajišťuje Ústav krajinářské architektury od roku 2015 v rámci šesti ateliérů. Tým Vladimíra Sitty se ve studujících snaží kultivovat zájem o prostředí vytvářené člověkem, společenskou a sociální odpovědnost, výtvarné a technické kvality projektů. Velice úspěšná byla například opakovaná účast studentského týmu na mezinárodním festivalu zahrad v Chaumont nad Loirou. Studentky a studenti krajinářské architektury na FA také pravidelně bodují v oborové soutěži Laurus.

Výzkumné centrum průmyslového dědictví se od roku 2002 podílí na vědecké, pedagogické a osvětové činnosti při projektech záchrany industriální architektury. Unikátní pracoviště v čele s Benjaminem Fragnerem, držitelem Ceny Ministerstva kultury, mapuje tuzemské památky techniky a průmyslu z hlediska historie a teorie architektury, památkové péče a urbanismu. Zároveň iniciuje projekty nového využití průmyslového dědictví. VCPD se v poslední době podílelo na přípravě výstavy Reaktivace, první akce galerie Plato ve zrekonstruovaných ostravských městských jatkách. Významná je publikační činnost mapující kontexty průmyslové architektury nebo konverze industriálních staveb. V současnosti je VCPD řešitelem již třetího projektu v rámci programu Ministerstva kultury NAKI.

Podrobnosti