Uzávěrka 15. 1.

European Theatre Convention – konkurz (Digital Communication Officer)

Publikováno 12. 1. 2023

ETC poskytuje uměleckou mezinárodní spolupráci, odborné vzdělávání a propagační aktivity.

Podporuje evropské divadlo jako důležitou platformu pro dialog, demokracii a interakci, která reaguje na dnešní rozmanité publikum a měnící se společnost, reflektuje je a zapojuje je. ETC je průkopníkem evropského divadla, které je udržitelné, rozmanité a digitální.

V rámci dynamického a malého týmu je pracovník/ce pro digitální komunikaci klíčový pro další rozvoj a realizaci komunikační strategie ETC. Také pro realizaci kampaní a konkrétních projektů – s cílem propagovat a zviditelňovat aktivity organizace na mezinárodní úrovni, zejména současné rozsáhlé evropské projekty ETC v oblasti udržitelnosti a digitalizace. Pracovník/ce pro digitální komunikaci je odpovědný za různé prvky níže uvedené pracovní náplně.

Koho hledáme:

 • Hledáme lidi, kteří sdílejí naše hodnoty a přijímají naše ambice s cílem vytvářet relevantní divadlo pro současnost
 • Chceme lidi, kteří mají energii zapojit se a rozvíjet naši vizi
 • Potřebujeme kreativně myslící lidi s know-how, kteří budou navrhovat a realizovat výrazné komunikační a marketingové kampaně.
 • Velkou chuť vytvářet dynamický komunikační a marketingový obsah, plánovat a organizovat komplexní projekty, monitorovat a upravovat reklamní a organické kampaně a vyhodnocovat efektivitu všeho, co děláme.

Pracovní povinnosti:

 • Vytváření, přispívání a optimalizace digitálních komunikačních kampaní a kampaní v sociálních médiích s cílem naplnit komunikační strategii ETC podle pokynů manažera komunikace a výkonného ředitele, úzká spolupráce s týmem ETC a externími partnery a poskytovateli služeb
 • Aktivní účast na navrhování a realizaci komunikačních kampaní souvisejících s konkrétními uměleckými, odbornými a propagačními činnostmi a projekty ETC
 • Provádění rozsáhlých změn a průběžná údržba a aktualizace našich webových stránek a zajišťování optimalizace uživatelského prostředí ve spolupráci s naší externí webovou agenturou; pravidelná aktualizace obsahu webových stránek
  údržba a aktualizace systému CRM ETC
 • Koordinace a tvorba produktů sociálních médií, včetně videí, se zaměřením na vytváření poutavého a vizuálně atraktivního obsahu, udržování a koordinace obsahu napříč našimi kanály sociálních médií, používání harmonizovaného redakčního kalendáře
 • Šíření tiskových materiálů a projektových publikací –⁠ kampaně (tištěné/online)
  Podpora při grafických a redakčních úkolech pro všechny publikace ETC, sociální média, zpravodaje, výroční zprávy, tiskové zprávy, prezentace.
 • Podpora při žádostech o granty
 • Spolupráce s komunikačními odděleními členských a projektových divadel ETC, externími službami a dodavateli (grafik, IT, tiskárny atd.), partnery a zúčastněnými stranami.

Více informací zde.