ENCC – konkurz

Publikováno 21. 9. 2019

Evropská síť kulturních center (ENCC) se v nadcházejícím roce zaměří na téma diverzity, a proto hledá odborníky/ce na problematiku diverzity, rovnoprávnosti a inkluze.

Cílem projektu „Inspirováni diverzitou“ je zlepšení diverzity, rovnoprávnosti a inkluze z hlediska zaměstnanců i návštěvníků evropských kulturních center a dalších institucí. V první fázi projektu bude vytvořen set nástrojů a školení pro kulturní organizace a dojde k vytvoření pracovní skupiny.

Odborníci na danou problematiku, kteří by se rádi zapojili do projektu, mohou odeslat svou přihlášku na E .

Podrobné informace lze nalézt zde.