Uzávěrka 31. 3.

EIT Culture & Creativity – konkurz (hodnotitelé/ky)

Publikováno 15. 3. 2023

EIT Culture & Creativity je iniciativou Evropského inovačního a technologického institutu (EIT).

EIT Culture & Creativity jmenuje skupinu externích odborníků pro výběrový proces v rámci otevřené výzvy k předkládání návrhů na činnosti, které mají být zahrnuty do programu na období 2024–2025.

Portfolio návrhů, které budou hodnoceny, zahrnuje tematické oblasti odpovídající strategickým cílům EIT v oblasti kultury a kreativity: vzdělávání, inovace, (podnikatelská) tvorba, společnost a systémy.

Podrobnosti

Formulář přihlášky