Uzávěrka 21. 3.

Dům zahraniční spolupráce – konkurz (školitel/ka v oblasti neformálního vzdělávání)

Publikováno 24. 2. 2022

Věříme, že zahraniční zkušenosti mění svět i společnost k lepšímu. Proto rozvíjíme vzdělávací programy, díky nimž se může zapojit do mezinárodního dění opravdu každý. Nyní hledáme školitele z různých odvětví, kteří by nám v této vizi pomohli.

Cílem této výzvy je uzavřít rámcovou dohodu s více dodavateli, kteří budou pro DZS zajišťovat školitelské a facilitační služby v rámci programů Erasmus+ mládež a Evropský sbor solidarity. Tyto programy jsou určeny pro všechny, kteří se podílí na mezinárodní spolupráci v oblasti neformálního vzdělávání, práce s mládeží a dobrovolnictví.

CO VÁS U NÁS ČEKÁ?

 • budete mít možnost realizovat školicí aktivity pro mladé lidi (nejčastěji ve věku 18–30 let) a pracovníky s mládeží
 • budete realizovat školení a kurzy na národní i mezinárodní úrovni. Trvání kurzů se zpravidla pohybuje v rozmezí 1–4 dnů a účastníků bývá přibližně 10–40
 • budete zodpovědný/á za metodickou přípravu školení, realizaci a vyhodnocení školení
 • budete se účastnit vzdělávacích aktivit a seminářů, které vám zprostředkují informace a přehled o evropských programech (ty pak budete dále předávat během školení, která budete facilitovat)
 • cílem veřejné zakázky je vybrat skupinu dodavatelů, kteří se následně budou hlásit o jednotlivá školení dle svých možností a preferencí formou tzv. minitendrů (obnovené soutěže mezi vybranými dodavateli). V případě úspěchu v řízení tedy bude na vás, o které konkrétní aktivity se budete ucházet
 • školení probíhají v českém nebo anglickém jazyce, dle konkrétního zadání a potřeb cílové skupiny
 • očekáváme, že každý školitel bude provádět přibližně 2–8 školení ročně. To však závisí na výsledcích každé dílčí soutěže, tzv. minitendru

JAK SI VÁS PŘEDSTAVUJEME?

 • jste OSVČ, anebo právnická osoba, která jako školitele nominuje své zaměstnance. V případě zájmu právnické osoby musí veškeré podmínky uvedené v této výzvě splňovat nominovaný zaměstnanec
 • máte zkušenost s realizací alespoň 3 aktivit obdobného charakteru (školení, neformálně vzdělávací aktivity, moderace, facilitace, výuka)
 • máte minimálně ukončené středoškolské vzdělání
 • ovládáte angličtinu minimálně na úrovni B2/C1
 • jste flexibilní (a ochotný/á pracovat o víkendech apod.)
 • jste ochotný/á cestovat na školení (hrazeno cestovné, ubytování, strava během školení) – především ČR, výjimečně možnost i v zahraničí
 • jste zodpovědný/á a samostatný/á a motivovaný/á vzdělávat ostatní i sebe
 • máte výborné komunikační a prezentační dovednosti, umíte improvizovat
 • jste schopen/na plánování aktivit na zadané téma a ochoten/na učit se nové metody
 • jste energický/á, iniciativní a inovativní
 • máte zájem o práci s mladými lidmi a témata, která jsou jim blízká
 • máte přehled o evropských programech a trendech v oblasti mezinárodního vzdělávání
 • souzníte s hodnotami evropských programů a Domu zahraniční spolupráce
 • nejste ve střetu zájmů v souvislosti s osobami či organizacemi/institucemi, které předkládají žádost či realizují projekt v rámci programů Erasmus+ / Evropský sbor solidarity, ani pro DZS nevykonáváte jinou činnost
 • zúčastníte se povinných školení pro školitele a následně prokážete znalost programů
 • nezaleknete se veřejné zakázky – v tomto režimu je výzva na školitele realizována. Všem zájemcům nabízíme nezávazný webinář, který administrativní náročnost veřejné zakázky pomůže překonat, viz níže

CO VÁM MŮŽEME NABÍDNOUT?

 • zázemí moderní dynamické organizace působící v oblasti mezinárodního vzdělávání
 • zajímavou a různorodou práci, která má smysl
 • ohodnocení 450 Kč/hod. v případě školení v českém/slovenském jazyce;
 • 650 Kč/hod. v případě školení v anglickém jazyce
 • proplácen v příslušné sazbě je realizační čas samotného školení + čas strávený přípravou dle reálných hodin do maximální výše 50 % realizačního času školení + evaluace školení dle reálného času (max 4 hod). Přesné podmínky týkající se časové dotace jednotlivých částí budou vždy specifikované v rámci každé dílčí soutěže
 • vedle finančního ohodnocení nabízíme i proplacení cestovného, ubytování a stravy během školení
 • získání informací v oblasti evropských programů
 • možnost velkého profesního i osobního růstu a zajímavou položku do profesního životopisu

PŘEDPOKLÁDANÝ HARMONOGRAM

 • 21. 3. 2022 v 10.00 uplynutí lhůty k podávání nabídek v rámci veřejné zakázky
 • konec března: vyhodnocení písemné části nabídek (motivační dopis a vzorový program školení)
 • cca první polovina dubna: osobní setkání (prezentace vzorového programu a krátký pohovor)
 • druhá polovina dubna: oslovení vybraných uchazečů, naplánování uzavření smlouvy a vstupní školení
 • předpokládaný začátek činnosti je plánován na druhou polovinu května/začátek června 2022. Doba trvání smlouvy je ohraničena vyčerpáním celkových finančních prostředků, nejdéle však 24 měsíců

INFOWEBINÁŘ

Zaujala vás tato pracovní nabídka, ale nemáte zkušenosti s veřejnou zakázkou, nebo chcete více informací? 8. 3. 2022 proběhne webinář, kde vám přiblížíme práci školitele, poradíme s tím, jak podat nabídku do nástroje NEN, případně, jak si založit IČO a zodpovíme i další otázky.

Datum: 8. 3. 2022, 10.00–12.00

Více informací o veřejné zakázce naleznete zde: https://www.dzs.cz/volne-misto/skolitelskolitelka