Uzávěrka 26. 11.

Dům kultury Hodonín – konkurz (vedoucí útvaru ekonomiky)

Publikováno 4. 11. 2021

Dům kultury, příspěvková organizace, vyhlašuje výběrové řízení na pozici vedoucí/ho útvaru ekonomiky.

Pracovní náplň:

 • Metodické vedení a řízení ekonomického útvaru 
 • Odpovědnost za jednotné metodické řízení základního a vnitropodnikového účetnictví 
 • Sestavení a aktualizace účetního rozvrhu organizace 
 • Vypracování směrnic a pokynů v oblasti účetnictví 
 • Spolupráce s ostatními odbornými útvary (provozním, personálním, programovým apod.) 
 • Zabezpečení zpracování účetních závěrek v daných termínech 
 • Zpracování rozpočtu organizace včetně pololetních a ročních rozborů
 • Zpracování daňové agendy 
 • Vyúčtování a likvidace cestovních příkazů 
 • Zpracování vyúčtování dotací a grantů 

Místo výkonu práce:

Dům kultury, Horní Valy 3747/6, Hodonín

Platové zařazení:

Platová třída 10 (dle NV č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů a dále dle zák. č. 262/2006 Sb., zákoník práce v platném znění

Pracovní poměr: na dobu neurčitou

Předpokládaný nástup: 1. 1. 2022

Předpoklady:

 • VŠ vzdělání v magisterském nebo bakalářském programu, ekonomického směru, praxe minimálně 3 roky 

Další požadavky:

 • Výborná znalost účetnictví, příspěvkových organizací a účetního programu Helios výhodou 
 • Schopnost samostatného rozhodování, řízení kolektivu 
 • Komunikační a organizační schopnosti, asertivní jednání, zodpovědnost, spolehlivost 
 • Velmi dobrá práce na PC 

Doklady, které je nutno doložit:

 • Životopis zaměřený na údaje o dosavadních zaměstnáních a odborných znalostech a dovednostech 
 • Ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání 

Nabízíme:

 • 25 dní dovolené 
 • Příspěvek na stravování 

Lhůta pro podání:

Nejpozději do 17. 11. 2021 (pozn. Culturenetu: datum uzávěrky bylo posunuto do 26. 11. 2021)

Místo a způsob podání:

Dům kultury osobně, zaslat na nebo prostřednictvím pošty, v zalepené obálce označené slovy „VŘ – Vedoucí útvaru ekonomiky“.

Adresa pro podání: Dům kultury, příspěvková organizace, se sídlem Horní Valy 3747/6, Hodonín

Do životopisu uvádějte jak telefonní číslo, tak i mailovou adresu. Uchazeči jsou zváni k VŘ prostřednictvím těchto kontaktů.

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu.