Uzávěrka 30. 9.

Dům kultury Hodonín – konkurz (programový pracovník/ce)

Publikováno 23. 8. 2022

Dům kultury vyhlašuje výběrové řízení na pracovní místo: produkční, programový a kulturně výchovný pracovník/pracovnice.

Pracovní náplň: 

 • Agenturní činnost, včetně zajištění smluvních vztahů s umělci a vyřízení autorských poplatků, zajištění realizace pořadů dle smluv, příprava ekonomické rozvahy chystaných pořadů a akcí.
 • Zajištění trhů na veřejných akcích DK, vedení a správa databáze trhovců.
 • Zpracování a předání podkladů, vyplývajících ze smluvních vztahů a objednávek k vyřízení ekonomickému oddělení (objednávky, příkazy k fakturaci, výplaty honoráře, spolupráce při vyúčtování).
 • Zpracovávání a zasílání přehledu měsíčních programů, zadávání grafické výroby, zasílání informací o akcích do lokálních tištěných médiích.
 • Spolupráce s pracovníkem na předprodej vstupenek (určení kapacity sálu, termíny prodeje apod.).
 • Spolupráce s oddělením provozu při přípravě a zajištění pořadů.
 • Zpracování statistických výkazů.
 • Zpracování ekonomického vyhodnocení pořádaných akcí.
 • Shromažďování podkladů pro účtování dotací na kulturní akce.

Místo výkonu práce: Dům kultury, Horní Valy 3747/6, Hodonín

Platové zařazení:

 • Platová třída 8 (dle NV č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů a dále dle ZP) + osobní příplatek.

Pracovní poměr: na dobu určitou

Předpokládaný nástup: dle dohody, ideálně co nejdříve

Předpoklady: minimálně střední vzdělání s maturitní zkouškou

Další požadavky: 

 • Komunikační a organizační schopnosti, asertivní jednání, zodpovědnost, spolehlivost, systematičnost, schopnost samostatné i týmové práce.
 • Velmi dobrá práce na PC, ovládání MS Office a Google docs.

Doklady, které je nutno doložit: 

 • Životopis zaměřený na údaje o dosavadních zaměstnáních a odborných znalostech a dovednostech.
 • Ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání.

Nabízíme:

 • 25 dní dovolené.
 • Příspěvek na stravování.
 • Flexibilní pracovní doba.
 • Služební telefon a notebook.

Lhůta pro podání: nejpozději do 12. 9. 2022 do 12 hodin

Forma přihlášky: písemná

Místo a způsob podání: Dům kultury osobně nebo prostřednictvím pošty, v zalepené obálce označené slovy „VŘ – Produkční, programový a kulturně výchovný pracovník/pracovnice“.

Adresa pro podání: Dům kultury, příspěvková organizace, Horní Valy 3747/6, Hodoním

Do životopisu uvádějte jak telefonní číslo, tak i mailovou adresu. Uchazeči jsou zváni k VŘ prostřednictvím těchto kontaktů.

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu.