Uzávěrka 31. 5.

Divadlo X10 – konkurz (placená tříměsíční stáž)

Publikováno 4. 5. 2019

Divadlo X10 z. s. vypisuje výběrové řízení na placenou stáž v profesionálním nezávislém divadle s perspektivou dlouhodobé spolupráce a realizace vlastních projektů. Stáž je určena pro absolventy nebo absolventky režie, dramaturgie (Bc., MgA.) DAMU, JAMU, VŠMU,

případně uvedených oborů na jiných VŠ, pokud však uchazeč má plynulý písemný i mluvený projev v českém jazyce.

Uchazeč musí být maximálně pět let po svém absolutoriu. Další podmínkou je ukončení přímé/denní výuky a to především kvůli schopnosti absolvovat stáž v celém rozsahu bez možných omezení způsobených denní výukou.

Stáž bude probíhat v průběhu sezony 2019/2020, a to po dobu tří kalendářních měsíců. Rozsah práce bude přibližně 20 hodin týdně, měsíční odměna pro stážistu 10 000 Kč. Začátek stáže nejdříve 1. 9. 2019, nejpozději 1. 2. 2020. Pro tuto výzvu se počítá maximálně s dvěma místy pro vybrané stážisty.

Nabízíme:
● získání praxe v profesionálním divadle;
● seznámení s provozem divadelní organizace;
● seznámení s podmínkami práce v neziskovém sektoru;
● aktivní účast na zkouškách, představeních, uměleckých i provozních poradách;
● grantové poradenství pro stážisty a jejich projekty;
● možnost navázání dlouhodobé spolupráce;
● možnost konzultace i realizace vlastních projektů a nápadů v Divadle X10
a dále vše, co se obvykle nabízí – příjemný a milý kolektiv, otevřenou komunikaci, možnost
kariérního růstu.

Očekáváme:
● schopnost formulovat a reflektovat dramaturgicko-režijní východiska;
● schopnost reflexe divadelního tvaru
a dále vše, co se obvykle očekává – flexibilitu, komunikativnost, spolehlivost, schopnost
komunikovat slovem i písmem v jednom světovém jazyce, v případě zájemců z oboru režie
základní znalost práce s divadelní technikou, předností je autorská zkušenost.

Zájemci zašlou na níže uvedený e-mail v elektronické podobě povinně tyto materiály/doklady:
● doklad o ukončeném vzdělání v příslušném oboru;
● strukturovaný životopis;
● motivační dopis;
● rozbor a hodnocení inscenace jakéhokoliv profesionálního divadla, která zájemce v poslední
sezoně nejvíce zaujala, ať v pozitivním či negativním slova smyslu (rozsah max. 2 normostrany).

Uzávěrka přihlášek je 31. 5. 2019, povinné materiály/doklady zasílejte na E . V případě nekompletní přihlášky, tedy při chybějících nebo neúplných povinných materiálech/dokladech, bude uchazeč z výběrového řízení vyřazen. Pohovory s vybranými uchazeči proběhnou ve druhé polovině června dle vzájemné domluvy. Vyhlášení výsledků výběrového řízení proběhne do 30. 6. 2019.

Divadlo X10 z. s. si vyhrazuje právo výběrové řízení kdykoliv ukončit či žádného z uchazečů nevybrat.

Případné dotazy pište na E