Uzávěrka 31. 3.

Divadlo Polárka – konkurz (umělecký šéf/ka)

Publikováno 10. 1. 2022

Kávéeska, příspěvková organizace, vyhlašuje výběrové řízení na pozici uměleckého šéfa/ky Divadla Polárka s nástupem od sezóny 2022/2023.

Pracovní úvazek 1,0

Platová třída 11

Náplň práce:

 • koncepční a umělecké vedení divadla
 • tvorba dramaturgického plánu
 • systematická práce s hereckým souborem
 • dramaturgická spolupráce na doprovodných akcích a programech
 • tvůrčí účast (režijní, dramaturgická aj.) na konkrétních inscenacích
 • redakční činnost

Požadavky:

 • VŠ vzdělání v oboru divadla
 • orientace v prostředí divadla pro děti (nejen v ČR), jeho současných trendech a směřování
 • orientace v brněnské divadelní scéně
 • otevřenost širokému spektru přístupů k divadlu
 • doopravdy se chce věnovat divadlu pro děti a mládež

K výběrovému řízení je nutné předložit:

 • reflexi dosavadního fungování Divadla Polárka (cca 1 až 2 ns)
 • koncepci směřování Divadla Polárka na následující 3 sezóny (cca 4 ns)
 • strukturovaný životopis
 • portfolio divadelní a další umělecké činnosti

Přihlášku a podklady pro výběrové řízení zašlete na adresu dramaturgyně Divadla Polárka Karoliny Ondrové nejpozději do 31. března 2022; v průběhu dubna budou uchazeči pozváni k osobnímu setkání.

Předchozí konzultace, návštěvy představení atd. jsou nejen povoleny, ale i vítány.

Od května 2022 očekáváme od vybraného uchazeče spolupráci na plánech pro sezónu 2022/2023 (dle časových možností), nástup na HPP od 1. srpna 2022.