Uzávěrka 31. 3.

Divadlo Petra Bezruče – konkurz (umělecký šéf/ka)

Publikováno 7. 3. 2019

Divadelní společnost Petra Bezruče s. r. o. jako provozovatel Divadla Petra Bezruče vypisuje výběrové řízení na funkci uměleckého šéfa/ky. Vybranému uchazeči nabízíme možnost po domluvě doplnit stávající soubor o dramaturga a dva členy hereckého souboru.

Kvalifikace uchazečů:
– odpovídající vzdělání a praxi v oblasti umění, především divadla (šanci ucházet se o post uměleckého šéfa mají také mladí absolventi DAMU, JAMU, VŠMU)
– spolehlivost, schopnost vést a motivovat umělecký soubor
– občanská a morální bezúhonnost

Podmínky výběrového řízení:
Uchazeč předloží na níže uvedenou e-mailovou adresu:
a) PROFESNÍ ŽIVOTOPIS a přehled dosavadní umělecké činnosti uchazeče, případně odborné reference na dosavadní činnost uchazeče.
b) KONCEPCI DALŠÍHO ROZVOJE Divadla Petra Bezruče na tři sezóny.

Součástí koncepce budou následující informace:
1. Návrh směřování (vize) divadla, fungování divadla v rámci města Ostravy a jeho vymezení vůči ostatním divadlům ostravské divadelní sítě (se zřetelem k právní subjektivitě Divadelní společnosti Petra Bezruče – s.r.o.).
2. Umělecké směřování divadla (využití stávajícího uměleckého souboru a hostujících umělců).
3. Nástin dramaturgického plánu na tři sezóny (konkrétní tituly včetně tvůrčích týmů).

Elektronickou verzi žádosti zašlete nejpozději do 31. 3. 2019 na E nebo zašlete poštou na adresu divadla: Divadlo Petra Bezruče, 28. října 120, 702 00 Ostrava. Obálku označte heslem: Výběrové řízení – NEOTVÍRAT.

Výběrové řízení bude dvoukolové. Vyhlašovatel si vyhrazuje právo výběrové řízení zrušit kdykoli v jeho průběhu bez udání důvodu.

V případě zájmu poskytneme doplňující informace na e-mailu .