Uzávěrka 13. 5.

Divadlo Na zábradlí – konkurz (ředitel/ka)

Publikováno 15. 3. 2022

Hlavní město Praha vyhlašuje výběrové řízení na funkci ředitele/ředitelky Divadla Na zábradlí.

Požadované předpoklady:

  • ukončené vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu
  • nejméně tříletá praxe v řízení pracovních týmů
  • manažerské a organizační schopnosti
  • aktivní znalost angličtiny, znalost dalších světových jazyků výhodou
  • znalost principů fungování a financování příspěvkové organizace
  • orientace v oboru
  • plná svéprávnost
  • bezúhonnost

Náležitosti přihlášky a další podrobnosti naleznete na úřední desce
hlavního města Prahy www.praha.eu (konkurzy na ředitele/ředitelky městských organizací) a na stránkách odboru kultury a cestovního ruchu https://kultura.praha.eu/jnp/ (informace z Oddělení kultury).

Přihlášku s požadovanými doklady je nutné podat tak, aby ji vyhlašovatel obdržel nejpozději dne 13. 5. 2022 do 14 hod. na adresu: Hl. m. Praha – Magistrát hl. m. Prahy, Odbor kultury a cestovního ruchu, Jungmannova 36/31, 110 00 Praha 1, palác Adria, 5. patro, v obálce označené „Výběrové řízení – DNz – NEOTVÍRAT“.