Uzávěrka 22. 5.

Divadlo Lampion – konkurz (herec/herečka)

Publikováno 2. 5. 2023

Divadlo Lampion hledá novou posilu hereckého souboru do pánské i dámské šatny.

Divadlo Lampion hledá novou posilu hereckého souboru do pánské i dámské šatny. Jakožto scéna zaměřená primárně na loutkovou a alternativní tvorbu požadujeme schopnost animace, hry s předmětem/loutkou a improvizace. Hra na hudební nástroje je velmi vítána, stejně tak pěvecké a pohybové dovednosti.

Své životopisy posílejte nejpozději do 22. 5. 2023 na e-mail .

Vybrané uchazeče pozveme na konkurz, který́ proběhne v pondělí 19. 6. 2023 v Divadle Lampion. Konkurz prověří herecké, improvizační, pohybové a hudební schopnosti. V případě, že hrajete na jakýkoli hudební nástroj a zároveň ho vlastníte, vezměte ho s sebou. Většina hudebních nástrojů je však případně k dispozici v divadle.

Vybraným uchazečům bude také zaslán text, který́ si na konkurz připraví.

Divadlo Lampion si vyhrazuje právo konkurz zrušit a nebo nepřijmout žádného z uchazečů.

Součástí přihlášky musí být osobně podepsané prohlášení: Poskytnutím svých osobních údajů pro přihlášku do konkurzu dávám ve smyslu Nařízení Evropského parlamentu a rady (EU) č. 2016/679 souhlas s jejich zpracováním (datum, podpis).

Za Divadlo Lampion

Lucie Helena Botlíková
umělecká šéfka