Uzávěrka 10. 5.

Divadlo J. K. Tyla – konkurz (hoboj)

Publikováno 5. 5. 2019

Divadlo J. K. Tyla vypisuje konkurz do operního orchestru na místo 2. hoboje s povinností anglického rohu.

Přihlášky s profesním životopisem a kontaktními údaji zasílejte na adresu:
Divadlo J. K. Tyla, příspěvková organizace
Milan Srb, tajemník orchestru
Palackého náměstí 2971/30 301 00 Plzeň
nebo na E 

Termín podání přihlášek: do 10. 5. 2019
Uchazeči budou ke konkurzu, který proběhne 31. května 2019, pozváni prostřednictvím e-mailu.

Povinné skladby ke konkurzu:
a) dvě kontrastní věty z klasického koncertu nebo romantické sonáty
b) výběr z orchestrálních partů
Orchestrální party budou přihlášeným uchazečům na požádání zaslány v elektronické podobě (pdf), případně budou zaslány poštou.