Uzávěrka 3. 10.

Divadlo F. X. Šaldy Liberec – konkurz (lesní roh)

Publikováno 31. 8. 2022

Divadlo F. X. Šaldy Liberec vypisuje konkurz na celý úvazek do nástrojové skupiny lesní roh.

Konkurz se uskuteční 7. října 2022 od 11.00 v Malém divadle F. X. Šaldy na orchestrální zkušebně. 

Přihlášky se stručným životopisem zasílejte nejpozději do 3. října 2022 na e-mail  nebo na adresu Správa DFXŠ Liberec, Jana Filipová (tajemnice), Zhořelecká 344/5, 460 01 Liberec.

Podmínky konkurzu:

  • Koncert č. 1 D-dur, KV 386b/514 (dvouvětý) Wolfganga Amadea Mozarta
  • 1. a 2. věta z Koncertu č.2 Es-dur, KV 417 Wolfganga Amadea Mozarta
  • 1. a 2. věta z Koncertu č.3 Es-dur, KV 447 Wolfganga Amadea Mozarta
  • hra z orchestrálních partů
  • klavírní doprovod zajištěn (korepetitor bude k dispozici od 9.00)