Uzávěrka 31. 5.

Divadlo DISK – konkurz (referent/ka evidence majetku a zásobování)

Publikováno 18. 5. 2022

Ředitelka divadelního studia DISK (Divadlo DISK) vyhlašuje výběrové řízení na pozici referenta/ky na úseku evidence majetku a zásobování divadelního studia DISK Divadelní fakulty Akademie múzických umění v Praze (DAMU).

Úvazek: 0,8

Předpokládaný nástup: dle dohody 

Místo výkonu práce: Divadelní fakulta AMU v Praze, Karlova 26, Praha 1

Pracovní náplň:

  • administruje evidenci majetku divadla DISK v ekonomickém informačním systému AMU na základě pokynů nadřízených pracovníků a připravuje podklady k inventarizacím a jako člen komise se účastní fyzických a účetních inventur majetku divadla DISK;
  • ve spolupráci s vedoucím provozu zajišťuje a spravuje evidenci skladovaných předmětů a materiálů využitelných pro technický a umělecký provoz divadla a jeho dílen;
  • odpovídá za sklad dekorací, rekvizit a kostýmů v dislokovaných skladovacích prostorách divadla DISK;
  • podle pokynů vedoucího pracovníka obsluhuje služební motorové vozidlo ve smyslu vyhlášky o řízení motorových vozidel a dopravuje určený materiál i osoby na určená místa;
  • organizačně zajišťuje dopravu z interních a externích zdrojů;
  • odpovídá za vedení agendy autoprovozu a provádí měsíční vyúčtování spotřeby PH;
  • odpovídá za technický stav vozidla a včasné provedení všech úkonů nutných k udržování technického stavu vozidla v souladu s příslušnou vyhláškou;
  • dle zadání vedoucího pracovníka plní další úkoly technického rázu ve spolupráci s technickými zaměstnanci fakulty

Podrobnosti