Divadla Kladno – konkurz (jednatel/ka)

Publikováno 15. 7. 2019

Statutární město Kladno vyhlašuje výběrové řízení na obsazení pracovní pozice: jednatel/ka spol. s. r. o. Divadla Kladno.

V této funkci jednatel/ka zodpovídá za rozvoj, řízení a chod organizace, která zaměstnává cca 95 zaměstnanců a komplexně zajišťuje provoz Městského divadla Kladno a Divadla Lampion.

Místo výkonu práce je v Kladně a předpokládaný termín nástupu je 1. 9. 2019.

Požadavky:

 • praxe na vedoucí pozici v divadle minimálně po dobu 5 let
 • vysokoškolské vzdělání
 • schopnost propojení ekonomické a umělecké oblasti v rámci činnosti ve společnosti Divadla Kladno, s.r.o.
 • praktické znalosti a zkušenosti v oblasti divadelnictví i v oboru ekonomie
 • orientace v oboru a všeobecný kulturní přehled se zaměřením na divadelnictví
 • organizační a řídící schopnosti, zkušenosti s vedením kolektivu
 • schopnost týmové spolupráce a výborné komunikační schopnosti
 • zodpovědnost
 • flexibilita a samostatnost při řešení problémů
 • občanská, morální a trestní bezúhonnost
 • řidičský průkaz skupiny B
 • velmi dobrá znalost práce na PC

Výhodou může být:

 • znalost legislativy zejména v ekonomické  oblasti, týkající se společností s ručením omezeným
 • vzdělání zaměřené na oblast ekonomie nebo řízení divadla, případně práva

Nabízíme:

 • zajímavou, odpovědnou, kreativní i tvůrčí práci
 • odpovídající výši odměny za výkon funkce

Benefity:

 • pružná pracovní doba
 • mobilní telefon, notebook

Zájemce žádáme o zaslání

 • přihlášky, která musí obsahovat označení výběrového řízení, jméno, příjmení, titul, kontaktní adresu, telefon a e-mail, datum a vlastnoruční podpis uchazeče
 • strukturovaného profesního životopisu s údaji o vzdělání, dosavadních zaměstnáních a praxi, odborných znalostech a dovednostech včetně kontaktů a jeho další verze bez osobních údajů a kontaktů
 • strategie rozvoje společnosti Divadla Kladno s. r. o. v oblasti umělecké, programové, personální, ekonomické, provozní, investiční na max. tři strany formátu A4
 • prohlášení uchazeče v následujícím znění: „Poskytnutím svých osobních údajů pro přihlášku do výběrového řízení dávám ve smyslu Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679, souhlas k jejich zpracování. Dále souhlasím se zveřejněním mnou vypracované strategie a profesního životopisu vez osobních údajů a kontaktů.“
 •  motivačního dopisu na max. 1 stranu formátu A4

Podklady zašlete tak, aby je vyhlašovatel obdržel nejpozději dne 5. srpna 2019 do 12 hodin, na adresu:
Statutární město Kladno
Dan Jiránek, primátor města
náměstí Starosty Pavla 44
272 52 Kladno

Obálku označte textem: „NEOTVÍRAT – Výběrové řízení – pozice jednatel/ka spol. s r. o. Divadla Kladno“

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo výběrové řízení zrušit kdykoli v jeho průběhu bez udání důvodů. Předpokládaný termín pohovorů je 8. srpna 2019. Výběrové řízení je minimálně dvoukolové.

S požadavky na bližší informace včetně požadavku na seznámení se s místem výkonu práce se uchazeči mohou obrátit na Ilonu Binhackovou, vedoucí Odboru kancelář primátora Magistrátu města Kladna.