Dětský divadelní soubor nabízí spolupráci studentům a absolventům JAMU, VŠ

Publikováno 17. 10. 2022

Dětský divadelní soubor, který již od roku 2009 úspěšně působí v Brně, nabízí spolupráci pro zájemce o dramatickou výchovu (děti ve věku cca od 8 do 15 let) a i z dalších různých oborů, které se jakýmkoliv způsobem přímo či nepřímo váží k dramatické výchově dětí, k divadelní činnosti.

Nabízíme uplatnění v oblasti vedoucích lektorů, výuka v různých oborech činnosti.
Např. výchova dramatická, hudební, hlasová, pohybová, artistická (šerm, žonglování) apod.
Dále nabízíme spolupráci i v oblasti režie, tvorba scénáře, scénografie či hudby aj. Spolupráce je možná, po vzájemné dohodě, jak dlouhodobá tak i krátkodobá. Nabízíme možnost seberealizace a uskutečnění vlastních nápadů či projektů s dětskými herci s perspektivou dlouhodobé prezentace vzniklých inscenací.
Každoročně pořádáme také letní čtrnáctidenní soustředění (je možná spolupráce i jako zdravotník).
Nově se konají víkendové aktivní divadelní dílny pro rodiče s dětmi ve věku od 5 do 8 let.
Případná spolupráce je samozřejmě i finančně ohodnocena a tuto činnost lze pojmout i jako praxi ke studiu.
V případě zájmu o detailní informace nás kontaktujte na níže uvedených kontaktech.