Uzávěrka 30. 5.

DAMU – tři konkurzy (pedagogičtí pracovníci/ce KALD)

Publikováno 10. 5. 2022

Děkan Divadelní fakulty AMU v Praze vyhlašuje výběrové řízení na obsazení míst pedagogických pracovníků/pracovnic pro výuku předmětů na bakalářském a magisterském stupni studia na Katedře alternativního a loutkového divadla DAMU (tři místa).

Kvalifikační předpoklady:

  • vysokoškolské vzdělání příslušného směru
  • pedagogické zkušenosti
  • aktivní umělecká a teoretická činnost v oboru
  • orientace ve vysokoškolském systému EU

Požadované doklady k VŘ – zaslat s přihláškou:

  • motivační dopis
  • strukturovaný životopis
  • kopie dokladů o dosaženém vysokoškolském vzdělání
  • návrh osnovy vyučovaných předmětů

Podrobnosti