Uzávěrka 15. 5.

DAMU – konkurz (vedoucí knihovny)

Publikováno 12. 4. 2023

Děkan Divadelní fakulty Akademie múzických umění v Praze (DAMU) vyhlašuje výběrové řízení na obsazení funkce vedoucí/ho knihovny DAMU.

Náplň práce:

 • organizace provozu knihovny DAMU a vytváření celkové koncepce knihovny
 • komplexní evidence, katalogizace a zpracování všech typů dokumentů knihovny DAMU
 • zajištění provozu, budování a evidence knihovního fondu knihovny DAMU
 • zajišťování akvizice informačních zdrojů knihovny DAMU a jejich zpracování
 • referenční, informační a bibliograficko-řešeršní služby o fondech knihovny DAMU
 • zajištění věcné, metodické a technické správy knihovního systému
 • správa rejstříků knihovny DAMU dle stanovené metodiky
 • práce v online katalogu, vyhledávání v elektronických informačních zdrojích
 • vedení kolektivu zaměstnanců knihovny
 • zpracování hospodářské agendy knihovny
 • správa části společných agend pro všechny knihovny AMU: koordinace zapojení AMU do relevantních organizací, sítí a projektů týkajících se knihoven (např. centralizované rozvojové projekty, individuální projekty systémové v rámci Operačního programu Jan Amos Komenský), zastupování AMU v Asociaci knihoven vysokých škol

Podrobnosti