Uzávěrka 22. 5.

DAMU – konkurz (Katedra teorie a kritiky)

Publikováno 21. 4. 2023

Děkan Divadelní fakulty AMU v Praze vyhlašuje výběrové řízení na obsazení místa akademického pracovníka/pracovnice na Katedře teorie a kritiky DAMU.

Úvazek: 1,0 (1 pracovní místo)
Zařazení: odborný asistent/asistentka s vědeckou hodností nebo docent/docentka
(interní pracovní poměr na dobu určitou – 1 rok)
Mzdové zařazení: podle Vnitřního mzdového předpisu AMU (tarifní třída 11/12)

Od uchazeče/uchazečky se očekávají aktivity v oblasti pedagogické, vědecko-výzkumné a internacionalizace.

Kvalifikační předpoklady:

  • vysokoškolské vzdělání v příslušných oborech (divadelní teorie a kritika)
  • dosažený akademický titul Ph.D. nebo doc.
  • profesní zkušenost v příslušných oborech (min. 5 let)
  • výzkumná a publikační činnost v ČR a v zahraničí
  • pedagogická praxe v ČR a v zahraničí
  • vítány zkušenosti se zahraničním akademickým provozem

Podrobnosti