CULTUS Ružinov (Slovensko) – konkurz (manažer/ka)

Publikováno 13. 12. 2022

CULTUS Ružinov je akciovou spoločnosťou založenou mestskou časťou Bratislava-Ružinov. Spoločnosť spravuje štyri kultúrne domy – DK Ružinov, SD Nivy, SD Prievoz a SD Trávniky a svojou činnosťou sa zameriava predovšetkým na rozvoj kultúrneho a spoločenského života v Ružinove.

Náplň práce, právomoci a zodpovednosti

• projektové plánovanie, tvorba a realizácia jednotlivých podujatí,
• plánovanie a navrhovanie podujatí na jeden rok vopred, komunikácia s dodávateľmi a umelcami,
• príprava plánov a reportov podujatí,
• sledovanie čerpania stanoveného rozpočtu,
• vyhodnocovanie úspešnosti realizovaných podujatí, analyzovanie nedostatkov a navrhovanie opatrení na ich odstránenie,
• zabezpečovanie propagácie podujatí, informovanie verejnosti o programovej činnosti spoločnosti,
• nadväzovanie a udržiavanie kontaktov s jednotlivými umelcami, skupinami, umeleckými agentúrami a podobne,
• zúčastňovanie sa na ponukových burzách programov, prehliadkach, súťažiach a festivaloch,
• sledovanie najnovších trendov v oblasti kultúry a umenia,
• písanie grantov,
• vyhľadávanie možností sponzorovania podujatí väčšieho rozsahu a možností spájania kultúry s obchodno-propagačnou činnosťou,
• z poverenia nadriadeného plnenie ďalších úloh a vykonávanie činností v tomto popise práce neuvedených, avšak súvisiacich s činnosťou na danej pozícií.
Miesto práce: Dom kultúry Ružinov