Chrudimská beseda – konkurz (ředitel/ka)

Publikováno 11. 4. 2019

Chrudimská beseda, městské kulturní středisko, je příspěvková organizace, jejímž zřizovatelem je město Chrudim. Tato organizace poskytuje kulturně společenské služby ve městě, a to informační, vzdělávací, organizátorské, kulturně výchovné a společenské.

Pod Chrudimskou besedu patří: budova se sídlem organizace a restaurací: Široká č. p. 85, Divadlo Karla Pippicha, Městské kino, Muzeum barokních soch, Spolkový dům.

Chrudimská beseda celoročně pořádá či spolupořádá mnoho akcí po městě a jeho okolí – např. tematické jarmarky, festival Loutkářská Chrudim, Salvátorská pouť, folklórní festival Obžinky, koncerty, plesy, přednášky.

Doplňkovou činností Chrudimské besedy je provozování Měšťanské restaurace, pronájem prostor, výpůjčky vybavení…

 • počet členů pracovního kolektivu: na HPP v současné době 28 osob, 21 na DPČ, další na DPP dle potřeby,
 • obrat organizace v roce 2018 činil více než 16 072 000 Kč.

Druh pracovního poměru: jmenování do funkce se zkušební dobou pět měsíců.

Předpoklady pro výkon funkce:

 • státní občanství ČR,
 • způsobilost k právním úkonům,
 • bezúhonnost,
 • zdravotní způsobilost.

Požadavky na uchazeče:

 • vysokoškolské/vyšší odborné/středoškolské,
 • praxe a znalost problematiky v oblasti kultury, cestovního ruchu a produkce,
 • znalost minimálně jednoho světového jazyka na komunikativní úrovni,
 • schopnost vedení pracovního kolektivu, schopnost koordinace mezi jednotlivými pozicemi a subjekty,
 • přehled o ekonomických a právních zásadách řízení příspěvkové organizace,
 • dobrá orientace v ekonomické oblasti,
 • praxe na vedoucí pozici minimálně 3 roky,
 • schopnost komunikace s veřejností, odbornou veřejností a s médii,
 • orientace v oblasti dotační politiky státu, Evropské unie a dalších subjektů výhodou,
 • aktivity v profesních orgánech a komisích, publikační a podobná činnost výhodou,
 • vysoké pracovní nasazení, komunikační a organizační schopnosti, flexibilita, samostatnost,
 • řidičské oprávnění – skupina B.

Základní pracovní náplň:

 • plnění úkolů vedoucího organizace, jednání ve všech věcech jménem organizace, plná zodpovědnost za činnost organizace a její rozvoj,
 • aktivní fundraising a komunikace s poskytovateli finanční podpory z řad veřejných i soukromých subjektů,
 • zodpovědnost za propagaci aktivit organizace a komunikaci s širokou veřejností,
 • aktivní spolupráce a výměna zkušeností s organizacemi poskytujícími obdobné služby.

Platové podmínky se řídí nařízením vlády o platových poměrech zaměstnanců orgánů státní správy, některých dalších orgánů a obcí, v platném znění, platová třída 11. (tarif 20 720–31 170 Kč), příplatek za vedení je přiznán dle Pravidel pro odměňování ve výši 8 500 Kč, osobní příplatek se přiznává dle uznatelné praxe a po zapracování, dle Pravidel pro odměňování je 2x ročně hodnocena činnost a podle výsledku přiznána odměna v max. výši 15 000 Kč; doba dovolené činí 25 dnů/rok.

Benefity: zvýhodněné zaměstnanecké stravenky do restaurace Chrudimské besedy na menu bez nápoje, po jednom roce zaměstnaneckého poměru na dobu neurčitou lze přiznat příspěvek na penzijní připojištění.

Písemná přihláška k výběrovému řízení musí obsahovat:

Jméno, příjmení a případný titul zájemce, datum a místo narození, adresu trvalého pobytu, telefon, e-mailové spojení, datum a podpis uchazeče.

K přihlášce je nutno připojit:

 • strukturovaný životopis s přehledem dosavadních zaměstnání a praxe, členství v orgánech profesních organizací, odborných komisích, publikační činnost, jiné aktivity v oboru,
 • ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání,
 • výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce,
 • lustrační osvědčení dle zákona č. 451/1991 Sb., v platném znění (nevztahuje se na osoby narozené po 1. 12. 1971),
 • motivační dopis,
 • pracovní portfolio (nepovinná příloha).

Výběrové řízení bude dvoukolové. Do druhého kola bude požadován návrh koncepce řízení a rozvoje Chrudimské besedy v rozsahu max. pět stran formátu A4.

Lhůta pro podání přihlášek: do 30. 4. 2019.

Přihlášku včetně příloh je možno podat písemně v zalepené obálce na adresu Městský úřad Chrudim, Odbor školství, kultury, sportu a památkové péče, Pardubická 67, 537 01 Chrudim, nebo na stejnou adresu osobně na podatelně Městského úřadu Chrudim. Obálka se vždy označí slovy „Výběrové řízení – ředitel Chrudimské besedy“.

Předpokládaný nástup: 1. 6. 2019, po dohodě lze i jinak.

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo uveřejněné výběrové řízení bez udání důvodu zrušit.

Kontakt: Jana Stehlíková, T 734 354 344