Uzávěrka 19. 2.

Plzeňské filharmonie – konkurz (zástupce vedoucího skupiny 2. houslí)

Publikováno 10. 1. 2023

Pracovní úvazek: 1,0; datum konání konkurzu: 27. února 2023 (přesný časový harmonogram bude všem kandidátům rozeslán).

Podmínky:

1. Kandidát si vybere jeden z následujících koncertů a předvede 1. větu s kadencí:

W. A. Mozart: Koncert pro housle č. 3 G dur KV. 216

W. A. Mozart: Koncert pro housle č. 4 D dur KV. 218

W. A. Mozart: Koncert pro housle č. 5 A dur KV. 219

2. 1. věta z koncertu romantického období či 1. pol. 20. století (včetně případné kadence).

3. Vybrané orchestrální party, které budou účastníkům zaslány na základě přihlášky.

Každý z kandidátů připojí k podané přihlášce seznam repertoáru, který si na konkurz připravil, a zajistí notový materiál klavírního doprovodu.

Korepetitora na žádost kandidáta zajistí PF.

Nástup do zaměstnání ihned nebo dle dohody.

Životopisy a přihlášky včetně repertoáru zasílejte nejpozději do 19. února 2023 na adresu: Plzeňská filharmonie o. p. s., náměstí Míru 10, 301 00 Plzeň, 602 222 685, .

Adresa konkurzu: Studio S1, budova Českého rozhlasu Plzeň, náměstí Míru 10, Plzeň