Uzávěrka 15. 4.

Český rozhlas (Ostrava) – konkurz (dokumentace)

Publikováno 31. 3. 2022

Český rozhlas Ostrava hledá vhodného uchazeče/ku na obsazované místo pracovníka/pracovnice dokumentace.

Popis pracovní činnosti:

  • zodpovědnost za správnost a úplnost dat, týkajících se zvukových snímků v informačních systémech Českého rozhlasu
  • vyhledávání dat o zvukových snímcích či pořadech za účelem tvorby rozhlasového programu nebo pro různorodé potřeby třetích stran
  • pořizování vstupních dat o hudebních snímcích a jejich průběžná kontrola, resp. aktualizace
  • třídění zvukových snímků dle obsahu a jejich charakteristiky, zpracovávání snímků do přístupných databází a kartoték
  • zajišťování umělců, vhodných prostor (studia ČRo Ostrava), související služby a technické podmínky
  • zodpovědnost za přípravu interních podkladů a podkladů pro vykázání autorskoprávní agendy
  • komunikace s externími subjekty a produkční spolupráce s oddělením Výroby Českého rozhlasu

Podrobnosti