Uzávěrka 16. 3.

Český rozhlas – konkurz (analytik/čka)

Publikováno 10. 3. 2022

Český rozhlas, Oddělení akvizic a pohledávek, hledá vhodného uchazeče/ku na pozici analytika/čky.

Hledáme člověka s analytickým a logickým uvažováním a s výbornou komunikací. Pozice je vhodná i pro absolventy VŠ (ideálně technického směru).

Popis pracovní činnosti:

  • Analyzuje informační a datové zdroje pro potřeby výběru rozhlasových poplatků.
  • Projednává, realizuje a prezentuje jednotlivé analýzy.
  • Připravuje podklady pro oddělení pohledávek dle předem určeného zadání.
  • Spolupracuje na přípravě podkladů pro akviziční činnost.
  • Formuluje a zadává požadavky na externí dodavatele v oblasti rozhlasových poplatků.
  • Vyhodnocuje a předvídá možná rizika, včetně řešení chybových stavů a evidenčních nesouladů v databázi rozhlasových poplatníků, navrhuje opatření pro jejich eliminaci či minimalizaci.

Podrobnosti