Uzávěrka 15. 7.

České muzeum stříbra – konkurz (edukátor/ka v kultuře)

Publikováno 2. 6. 2022

České muzeum stříbra hledá kolegu na pozici edukátora/ky v kultuře.

Náplň práce:

  • tvorba, organizace a realizace vzdělávacích programů v návaznosti na rámcový vzdělávací program a školní vzdělávací programy;
  • příprava a tvorba vzdělávacích programů (např. přednášky, worshopy, exkurze v oblasti kulturního dědictví pro různé cílové skupiny; uplatňování vhodných metodických postupů;
  • tvorba a realizace tematických příměstských táborů, programů pro děti a mládež, pro rodiny s dětmi, seniory popřípadě další cílové skupiny;
  • aktivní spolupráce s kolegy z odborného oddělení ČMS;
  • aktivní a samostatná komunikace se zástupci škol, školských zařízení na území města Kutná Hora, a v bližším, popř. i širším okolí (Čáslavsko, Kolínsko atp.);
  • zpracovávání samostatné koncepce vzdělávací činnosti instituce v oblasti hmotného a nehmotného kulturního dědictví;
  • aktivní spolupráce se zřizovatelem na společných úkolech v oblasti muzejní edukační činnosti;
  • spolupráce na tvorbě strategických dokumentů organizace;
  • příprava podkladů pro podávání žádostí o dotace z veřejných zdrojů;
  • poskytování metodické a konzultační pomoci v oblasti kulturního dědictví pedagogům a subjektům působícím ve vzdělávání a volnočasových aktivitách.

Podrobnosti