Uzávěrka 13. 1.

České literární centrum – konkurz (pracovník/ce)

Publikováno 13. 12. 2019

České literární centrum (ČLC) bylo zřízeno Moravskou zemskou knihovnou v Brně z pověření Ministerstva kultury ČR.

ČLC má za cíl soustavnou a systematickou propagaci české literatury a knižní kultury, jeho úkolem je spojovat jednotlivé aktivity a instituce literární kultury, zviditelňovat českou literaturu a knižní kulturu v zahraničí i u nás, pomáhat rozvíjet a naplňovat její funkci nositele společně sdílených hodnot a témat v národním i mezinárodním kontextu. Funguje od roku 2017.

ČLC aktuálně hledá koordinátora/ku mezinárodní spolupráce/administrativní podporu.

Náplň práce (koordinátorská činnost):

 • propagace české literatury a knižní kultury v zahraničí – realizace agendy spojené se zahraničním, zejména španělsko-jazyčným prostředím a koordinace kulturní spolupráce se zahraničními a českými kulturními institucemi
 • komunikace se zahraničními a českými partnery – překladateli, nakladateli, agenty organizátory festivalů a dalšími literárními profesionály
 • koordinace rezidenčních pobytů pro zahraniční překladatele a bohemisty a odborných seminářů v zahraničí a ČR (nakladatelské zájezdy, akce s rezidenty ČLC, překladatelská soutěž Cena S. Roth aj.)
 • účast na zahraničních knižních veletrzích a festivalech

Náplň práce (administrativa):

 • administrativní agenda spojená s přípravou akcí ČLC v ČR a zahraničí a jejich produkční zajištění (příprava partnerských/autorských smluv, smlouvy s rezidenty ČLC, zajištění ubytování pro účastníky, vyúčtování akcí, zpracování závěrečných zpráv atd.)
 • administrativní agenda spojená s chodem ČLC (zpracování pokladny, cestovních příkazů, vypisování poptávkových řízení aj.)
 • spolupráce s ekonomickým odborem a dalšími administrativními útvary zaměstnavatele, tj. MZK v Brně

Požadavky:

 • SŠ/VŠ vzdělání
 • anglický jazyk na úrovni B2, španělský jazyk výhodou
 • přehled o aktuální české literatuře a kultuře
 • kultivovaný písemný a ústní projev
 • připravenost realizovat tuzemské i zahraniční služební cesty
 • aktivní a příjemná osobnost
 • přechozí praxe v kulturní oblasti/administrativě výhodou

Nabízíme:

 • dynamickou pracovní náplň ve významné kulturní instituci
 • pestrou a zajímavou práci, jejíž součástí jsou kontakty s osobnostmi literárního světa
 • zaměstnanecké benefity (stravenky, sick days, výhodný mobilní tarif)
 • 5 týdnů dovolené

Pracoviště: Náměstí Míru 9, Praha 2

Předpokládaný nástup: leden až únor 2020, příp. dle možností uchazeče

Pracovní úvazek: 40 hodin týdně

Platové zařazení: dle NV č. 341/2017 Sb., ve znění p. p.

Pracovní poměr: zástup za mateřskou a rodičovskou dovolenou (min. 2 roky)

Materiály nutné pro zařazení do výběrového řízení:

 1. profesní životopis (včetně osobních údajů) – reference z předchozích zaměstnání vítány
 2. stručný motivační dopis
 3. kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání
 4. souhlas s poskytnutím osobních údajů pro potřeby výběrového řízení

Výše uvedené materiály odešlete na adresu personalistky MZK v Brně:

Eva Mitášová, Moravská zemská knihovna v Brně, Kounicova 65a, 601 87 Brno

Obálku označte heslem: „VŘ – Koordinátor ČLC“

K ústnímu pohovoru budou pozváni pouze vybraní kandidáti a kandidátky.