Uzávěrka 15. 1.

České centrum Bělehrad – konkurz (ředitel/ka)

Publikováno 20. 12. 2022

Česká centra vyhlašují výběrové řízení na obsazení místa ředitele/ředitelky nově zřizovaného Českého centra Bělehrad.

Náplň práce

  • komplexní řízení nově vznikajícího Českého centra Bělehrad (ČCB) a Českého domu Bělehrad (ČDB)
  • koncepční vedení a odpovědnost za realizaci programové a projektové činnosti ČCB v oblasti kulturní diplomacie s přihlédnutím ke kontextu teritoria
  • vytvoření partnerské sítě, nastavení relevantních příležitostí pro networking, bilaterální či reciproční spolupráci v dlouhodobém horizontu
  • hospodaření s přidělenými rozpočtovými finančními prostředky, fundraising

Podrobnosti