Česká televize – konkurz (výkonný producent dětské tvorby)

Publikováno 7. 10. 2021

Česká televize, divize Výroba, hledá do svého týmu kolegyni/kolegu na pozici výkonného producenta/ky.

Co u nás budete dělat?

  • Společně s vedoucím produkce vypracovávat rozpočet a po schválení manažerem realizace odpovídat za zajištění všech uměleckých a materiálně-technických podmínek pro splnění tvůrčího záměru režiséra
  • Spoluzodpovídat za organizaci a vedení natáčení pořadů, za dodržování rozpočtu a stanovených termínů
  • Zabezpečovat věcnou přípravu smluv o společné výrobě, koprodukčních, zakázkových a sponzorských smluv a následně zajišťovat specifikovaná plnění ČT zakázkovému či koprodukčnímu partnerovi
  • Projektově řídit práci a nést plnou odpovědnost za práci vedoucího produkce, svého zástupce či asistenta, zastupovat je v plném rozsahu činností v době jejich nepřítomnosti
  • Organizovat poptávková řízení a kooperovat při výběru dodavatelů externích služeb a kapacit
  • Jako člen tvůrčí producentské skupiny se podílet na vývoji / výrobě pořadů
  • Zodpovídat za administrativní, produkční a postprodukční práci útvaru
  • Kontrolovat a řídit přípravu a průběhu činností jednotlivých pracovních týmů
  • Zajišťovat systémovou podporu

Více zde.