Česká televize – konkurz (technik střihač)

Publikováno 13. 10. 2022

Česká televize, útvar Záznamová technika zpravodajství, hledá do svého týmu kolegyni/kolegu na pozici technika střihače.

Co u nás budete dělat?

  • Vykonávat veškeré provozní operace na přiděleném záznamovém pracovišti buď samostatně anebo podle pokynů programových pracovníků (záznam materiálů z fyzických nosičů a z příchozích tras; převod multimediálních formátů; kontrola a provozní administrace produkčního systému výroby zpravodajství)
  • Vykonávat veškeré postprodukční střihové operace při zachování zásad střihové skladby podle záměrů redaktora, resp. režiséra (střih reportáží pro zpravodajské relace a magazíny; kompletace zpravodajských magazínů; kontrola technické kvality pořadů)
  • Kontrolovat úplnost a provozuschopnost přiděleného pracoviště před začátkem provozu

Podrobnosti