Česká televize – konkurz (technik audiotechnologie)

Publikováno 1. 9. 2022

Česká televize, útvar Audioinženýring, hledá do svého týmu kolegyni/kolegu na pozici technika/techničky audiotechnologie.

Co u nás budete dělat?

  • Správu systémů hlasitého dorozumívání a vyvolávání provozovaných v ČT Praha
  • Spolupracovat na lokalizaci a odstranění závad těchto systémů
  • Zpracovávat podklady pro modernizaci stávajících systémů dorozumívání
  • Podílet se na sestavování rozpočtu a harmonogramu souvisejících investičních akcí
  • Spolupracovat na vypracování technické části zadávacích podmínek a připomínkovat znění smluv v rámci přípravy investic do systému dorozumívání
  • Spolupracovat na návrhu a realizaci nových pracovišť a na návrhu úprav stávajících pracovišť
  • Vytvářet schémata v programu AutoCAD a aktualizovat projektovou dokumentaci technologických pracovišť (možnost absolvovat školení)
  • Sledovat současné trendy v oboru

Podrobnosti