Uzávěrka 26. 4.

Česká Skalice – konkurz (vedoucí Odboru kultury a sportu)

Publikováno 13. 4. 2023

Město Česká Skalice vyhlašuje výběrové řízení na neúřednickou pracovní pozici vedoucí/ho Odboru kultury a sportu.

Druh a náplň práce:

  • zajištění, příprava a organizace kulturních, společenských a sportovních akcí pořádaných městem, včetně propagačních materiálů a propagace jednotlivých akcí,
  • zajištění chodu odboru kultury a sportu včetně oddělení Knihovny Barunky Panklové, oddělení Muzea Boženy Němcové, sportovní haly a provozovaných venkovních sportovišť,
  • zajištění provozu městských webových stránek, sociálních sítí, hlášení městského rozhlasu a vydávání a distribuce městského zpravodaje,
  • administrace v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek a v souladu s aktuálním vnitřním předpisem výběrových řízení na dodávky a služby realizované odborem kultury a sportu,
  • monitorování dotačních příležitostí odboru v návaznosti na akční plány, strategický plán města Česká Skalice a schválený rozpočet pro aktuální rok,
  • administrace projektů podpořených dotací v souladu s platnými metodickými pokyny a legislativou k danému dotačnímu titulu a vést k nim příslušný spis,
  • zodpovědnost za ekonomický chod odboru – správce rozpočtových kapitol.

Podrobnosti