Uzávěrka 5. 4.

Česká filharmonie – konkurz (Orchestrální akademie – viola)

Publikováno 15. 2. 2023

Česká filharmonie vypisuje konkurz do Orchestrální akademie do nástrojové skupiny viol na období od 1. září 2023 do 30. června 2025.

Termín a místo konání konkurzu: 4. a 5. května 2023, Rudolfinum, Praha

Uzávěrka přihlášek: 5. dubna 2023

Vyplňte formulář přihlášky a zároveň zašlete váš strukturovaný životopis s kopií dokladu o dosaženém vzdělání nebo o probíhajícím studiu na adresu: .

Požadovaný konkurzní repertoár:

SÓLOVÁ SKLADBA:

Carl Stamitz: Koncert pro violu D dur – 1. věta s kadencí

VÝBĚR Z ORCHESTRÁLNÍCH PARTŮ:

L. van Beethoven: Symfonie č. 5

L. van Beethoven: Symfonie č. 9

B. Smetana: Vyšehrad

B. Smetana: Z českých luhů a hájů

P. I. Čajkovskij: Symfonie č. 6

L. Janáček: Sinfonietta

G. Mahler: Symfonie č. 10

D. Šostakovič: Symfonie č. 11

K účasti na Orchestrální akademii ČF se mohou přihlásit hudebníci ve věku 18 až 26 let.

Bližší informace o programu Orchestrální akademie ČF: https://www.ceskafilharmonie.cz/orchestralni-akademie/