Uzávěrka 5. 4.

Česká filharmonie – konkurz (Orchestrální akademie – housle)

Publikováno 15. 2. 2023

Česká filharmonie vypisuje konkurz do Orchestrální akademie do skupiny houslí na období od 1. září 2023 do 30. června 2025.

Termín a místo konání konkurzu: 4. a 5. května 2023, Rudolfinum, Praha

Uzávěrka přihlášek: 5. dubna 2023

Vyplňte formulář přihlášky a zároveň zašlete váš strukturovaný životopis s kopií dokladu o dosaženém vzdělání nebo o probíhajícím studiu na adresu .

Požadovaný konkurzní repertoár:

SÓLOVÁ SKLADBA:

Houslový koncert 19. či 20. století (1. věta popř. s kadencí) nebo rozsáhlejší koncertní skladba stejného období

VÝBĚR Z ORCHESTRÁLNÍCH PARTŮ:

R. Strauss: Don Juan

A. Dvořák: Karneval, předehra

B. Smetana: Šárka

B. Smetana: Vyšehrad

L. van Beethoven: Symfonie č. 9

K účasti na Orchestrální akademii ČF se mohou přihlásit hudebníci ve věku 18 až 26 let.

Bližší informace o programu Orchestrální akademie ČF.